RO
ENConţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Archive
Home

OnionBuzz Story

4 oct.

Predominant representation system

Our life experiences are the result of our own perception of the outside world. We perceive the world through the five senses: visual, auditory, kinesthetic, olfactory and gustatory (VAKOG) and process information according to the channel through which we received that information. For example, if the information received comes through the visual field it will […]

READ MORE
9 sept.

Sistemul predominant de reprezentare

Experiențele noastre de viață sunt rezultatul propriei perceptii asupra lumii exterioare. Percepem lumea prin cele 5 organe de simt : vizual, auditiv, kinestezic, olfactiv si gustativ  (VAKOG) si prelucram informatia in funcție de canalul prin care am primit acea informație. De exemplu, daca  informațiile primite vin prin intermediul câmpului visual, vor fi codificate ca imagini, […]

READ MORE